Przedstawiona poniżej oferta stanowi jedynie część proponowanych przez Flocsspeed produktów. Po szczegółowych konsultacjach z naszymi doradcami i technologami oraz po przeprowadzeniu prób laboratoryjnych, będziemy w stanie dopasować najwłaściwszy środek z szerokiej gamy oferowanych polimerów.

FLOKULANTY ANIONOWE PROSZKOWE I EMULSYJNE

FLOKULANTY KATIONOWE PROSZKOWE I EMULSYJNE

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA EMULSYJNYCH FLOKULANTÓW MARKI FLOCSPEED

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

Emulsje FLOCSPEED są polimerami wykorzystywanymi we wszystkich procesach oddzielania ciał stałych takich jak: flotacja, dekantacja, filtracja, zagęszczanie, wirowanie, prasowanie taśmowe. Użycie tych flokulantów gwarantuje wysoką przejrzystość uzdatnianej wody, wyższy wskaźnik sedymentacji, wysoki stopień odzyskania ciał stałych oraz wysoką skuteczność również przy niskiej dawce produktu. Ponadto, są produktami łatwo rozpuszczalnymi, łatwymi w użyciu i dającymi bardzo dobre rezultaty przy wysokich poziomach alkaicznego pH. Są odpowiednim produktem gdy wymagany jest szczególny mechaniczny opór wobec kłaczków tworzących się w momencie zwiększonego nacisku cięcia (dehydratacja osadów przy użyciu wirówki).

ZASILANIE - DOZOWANIE

 

Flokulanty FLOCSPEED w postaci emulsji należy przed użyciem delikatnie zamieszać w pojemniku w celu uzyskania odpowiedniego stopnia homogenizacji. Aby uzyskać roztwór emulsyjnych flokulantów FLOCSPEED należy dodać polimer do wody mieszając przez 20 - 30 minut przy pomocy wirnika w odrębnym zbiorniku. Korzystając z mieszadła śrubowego, prędkość nie powinna przekraczać 500 obr/min. Produkt można również dozować rozpuszczając go w odpowiedniej linii wodnej, bez użycia mieszadeł i odrębnych zbiorników. Nasycenie roztworu musi być niższe lub równe maksymalnie 0.6% (0.2 -0.3%); dozowanie musi być za każdym razem określone przez test wstępny. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, roztwory polimeru powinny odstać 15 - 60 minut. Okres przydatności roztworu wynosi 8 - 16 godzin. Jako ogólne zalecenie, ilości które mogą być użyte wynoszą: 0.5 - 12 kg/t osadu przy odwadnianiu osadu ściekowego; 1 - 30 g/l przy flotacji; 0.25 - 12 kg kg/t osadu przy zagęszczaniu osadu ściekowego; 0.5 - 40 mg/l przy oczyszczaniu ścieków.

PAKOWANIE - PRZECHOWYWANIE

Flokulanty emulsyjne FLOCSPEED są dostarczane w beczkach (125 kg) i kontenerach (1050 kg), ale na życzenie Klienta dostarczamy w innych pojemnościach. Produkt powinien być przechowywany w temperaturze od + 5 ° C do maksymalnie + 35 ° C; produkt nie jest odporny na zimno; produkt zamrożony nie nadaje się do ponownego wykorzystania. Prawidłowo przechowywany produkt pozostaje stabilny przez 6 miesięcy. Po długim okresie przechowywania zaleca się lekko wymieszać produkt w celu zhomogenizowania. Zawartość zbiorników należy co jakiś czas mieszać przez odwrócenie zbiornika dołem do góry. Zbiorniki mogą być również wyposażone w mikser podobny do mieszadła sięgający ok. 61 cm od dna zbiornika. Najlepsze materiały z których powinny być wykonane zbiorniki to polimery siatkowe, włókno szklane, stal nierdzewna. Należy unikać uszczelek wykonanych z naturalnej gumy i BunaN, gdyż materiały te rozszerzają się pod wpływem styczności z czystym polimerem. Do wykonania układu zasilania nie poleca się gładkiej stali miękkiej, magnetytu, stali galwanizowanej, miedzi i mosiądzu. Najlepszym wyborem materiału na końcówki pompy jest stal nierdzewna, viton lub teflon. Dla linii zasilających należy użyć PCV lub wzmocnionych rur Tygon.

ZDROWIE - BEZPIECZEŃSTWO

 Należy unikać styczności ze skórą i oczami. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Roztwór może stwarzać niebezpieczeństwo poślizgu; należy unikać rozlania produktu. WAŻNE: Nie należy stosować pojemników wykonanych z żelaza, miedzi i aluminium do przechowywania roztworów Flocspeed. Roztwory należy przechowywać w plastikowych pojemnikach.

FLOKULANTY KATIONOWE PROSZKOWE

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA PROSZKOWYCH FLOKULANTÓW MARKI FLOCSPEED
 

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

Proszkowe flokulanty marki FLOCSPEED są syntetycznymi polimerami organicznymi wykorzystywanymi w oczyszczaniu ścieków przemysłowych i wód powierzchniowych, jak również uzdatniania osadów. Użycie tych flokulantów gwarantuje wysoką przejrzystość uzdatnianej wody, wysoką skuteczność również przy niskiej dawce produktu, znaczący wzrost wskaźnika sedymentacji i możliwość działania w dużym przedziale pH (od 4 do 7). Produkty mogą być używane w różnych obszarach, takich jak flotacja, wirowanie, filtracja i zagęszczanie osadów, prasę.


 

ZASILANIE - DOZOWANIE

Roztwór proszkowego flokulantu Flocspeed musi być przygotowywany w odpowiednich zakładach wyposażonych w systemy zasilania i rozpraszania dla suchych proszków z ciągłym i umiarkowanym mieszaniem (200 – 500 RPM). Woda służąca do roztworu powinna mieć temperaturę pomiędzy +10°C i +40°C; nasycenie roztworu powinno wynosić między 0,1% a 0,5%. Dla właściwego użycia polimerów Flocspeed i w celu uzyskania najlepszych rezultatów konieczny jest czas na osiągnięcie ‘dojrzałości’ (50-60 minut) i użycie nasycenia niższego lub równego 0,2% (w razie potrzeby przez proporcjonalne rozcieńczanie). Uzdatniając mętną wodę należy dodać flokulant do wody przy średnich obrotach w celu uzyskania homogenizowanej mieszanki, tak aby nie utrudniło to tworzenia się masy. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów polimer należy dozować kilkakrotnie. Przy każdym dozowaniu należy obliczyć właściwą ilość produktu wykonując test wstępny..

PAKOWANIE - PRZECHOWYWANIE

Proszkowe flokulanty Flocspeed są dostarczane w workach (25kg) lub opakowaniach typu BIG BAG o masie 500kg i 750kg. Produkt należy przechowywać w suchych warunkach w temperaturze pokojowej. Prawidłowo przechowywany produkt pozostaje stabilny przez 12 miesięcy.

ZDROWIE - BEZPIECZEŃSTWO

Należy unikać styczności ze skórą i oczami. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Roztwór może stwarzać niebezpieczeństwo poślizgu; należy unikać rozlania produktu. Nie należy stosować pojemników wykonanych z żelaza, miedzi i aluminium do przechowywania roztworów Flocspeed. Roztwory należy przechowywać w plastikowych pojemnikach.

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.